Elektrikář odborník

Elektrikář odborník. Kdo by si ho pozval? Zábavné foto.